Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse septinta dalis

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse septinta dalis

Taigi, septintoji dalis yra paskutinė, kurioje užbaigsime komandos narių aptarimą ir susipažinsime su literatūros šaltiniais.

“…5. Išvada. Komandinis darbas – sugebėjimas dirbti, siekti vienos vizijos: sutelkus individualius gebėjimus, žinias, patirtį… (Stephen, Robbins, 2002) Kai kurie autoriai (Fullan, 1998; Everard, Morris, 1997 ir kt.) pabrėžia mokytojo profesijos vienišumo problemą. Didžiąją dalį savo darbo laiko mokytojai praleidžia dirbdami vieni su mokiniais klasėje, todėl manoma, kad jie turi mažiau galimybių pasinaudoti komandinio darbo pranašumais. Kita vertus, šiandieninėse ugdymo įstaigose vis labiau populiarėjantys naujieji ugdymo metodai (projektinis darbas, disputai, mokinių darbas grupėse ir kt.), darbuotojų įtraukimas į organizacijos veiklos planavimą, vertinimą, yra ypač palankūs diegti komandinį darbą (Gumuliauskienė, Taputis, 2005).
Komandinį darbą pedagogai dažniausiai renkasi dalyvaudami projektinėje veikloje ir organizuodami renginius.

Literatūra

1. Batesel P. (1994). Grupinio mokymo esmė ir prasmė. Vilnius.
2. Everard B., Morris G. (1997). Efektyvus mokyklos valdymas. Vilnius: Poligrafija ir informatika.
3. Fullan M. (1998). Pokyčių jėgos. Vilnius: Tyto alba.
4. Gumuliauskienė A., Taputis E. (2005). Komandinis darbas švietimo organizacijoje: pedagogų požiūris. // Acta Paedagogica Vilnensia. 2005 15.
5. Jackson W. A. (2007): On the Social Structure of Markets. // Cambridge Journal of Economics 31(2), 235–253.
6. Robinns S. P. (2002). Organizacinės elgsenos pagrindai. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
7. Sakalas A. (1998). Personalo vadyba. Vilnius: Margi raštai.
8. Seilius A. (1999). Kolektyvinis valdymas: teorija ir praktika. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Nr.12, p.189-210.
9. Stott K., Walker A. (1999). Extending Teamwork in Schools: Support And Organisational Consistency. // Team Performance Management, Vol. 5.
10. Vijeikienė B., Vijeikis J. (2000). Komandinio darbo pagrindai. Vilnius: Rosma.”

1 dalis.

2 dalis.

3 dalis.

4 dalis.

5 dalis.

6 dalis.

Dar viena, šį kartą paskutinė darbo dalis patalpinta neseniai: 2015-02-23

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse šešta dalis

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse šešta dalis

Vis dar tęsiant mano darbo dalių dalybas, vedame į pabaigą komandos narių aptarimą bei jų funkcijas komandoje.

“…Privalumai: sugebėjimas įvykdyti ką pažadėjo, užbaigtumas.
Leidžiami trūkumai: linkę per daug rūpintis, nenoriai atstovaujantys, gali būti smeigtukais.
9) specialistas; Specialistai yra pasišventę įgyti labai specializuotus įgūdžius ar žinias. Jie labiausiai domisi savo subjekto sritimi, kurią jie entuziastingai tobulina ir kurioje jie pasiekia tikrai profesionalų lygį. Jie nesiekia parodyti didelio susidomėjimo kito darbu ir, iš tikrųjų, jie gali būti tais vienišiais, kurie beveik nesidomi kitais žmonėmis.
Pranašumai: puikiai apsirūpinęs žiniomis ir įgūdžiais.
Leidžiami trūkumai: naudingas Eik labai siaurame fronte. Linkęs nematyti viso bendro paveikslo.
Įvairūs komandiniai vaidmenys pasireiškia dalyvaujant įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, moksleivius ruošiant įvairiems konkursams ir olimpiadoms, dalyvaujant Mokytojų tarybos susirinkimuose, metodinių grupių susirinkimuose ir kt.

4. Grupinio darbo metodai. Batesel (1994) sako, kad grupinis darbas – tai mažos grupės problemų sprendimo forma, užtikrinanti skirtingų grupių panaudojimą, individualią atsakomybę, skatinanti pozityvią abipusę priklausomybę. Gimnazijoje neorganizuojami jokie žaidimai, kad geriau pažinti darbuotojus. Pagal Klaipėdos Pedagogų švietimo ir kultūros centro mėnesio veiklos planą, jei yra numatyta ir organizuojami seminarai komandinio darbo tema, gimnazijos darbuotojai ir jos administracija individualiai sprendžia ar juose dalyvauti. Pvz., 8 akademinių valandų seminaras, skirtas įmonių vadovams, skyrių vadovams, vadovaujantiems vadybininkams ir projektų vadovams bei visiems darbuotojams, norintiems giliau pažinti bendradarbiavimo principais pagrįsto darbo pranašumus ir komandinio darbo kokybę įtakojančius veiksnius. Metodinių ir praktinių užduočių pagalba supažindinti dalyvius su komandos formavimo procesu ir šio proceso praktine būtinybe, pajausti komandinio darbo pranašumus. Išmokti įvertinti savo ir kitų galimą potencialą dirbant komandoje, palaikyti gerą atmosferą darbe bei skatinti komandinį darbą…”

1 dalis.

2 dalis.

3 dalis.

4 dalis.

5 dalis.

7 dalis.

Dar viena darbo dalis patalpinta neseniai: 2015-02-23

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse penkta dalis

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse penkta dalis

Penktoje darbo dalyje pratęsim vis dar nesibaigiančią diskusiją apie komandinį darbą, jų narius ir dalyvius bei jų naudą.

“…Privalumai: Sveikas protas, atsargumas, dalykiškumas.
Leidžiami trūkumai: Entuziazmo ar sugebėjimo motyvuoti kitus trūkumas (be įkvėpimo arba neįkvepiantis, „šaltoka žuvis“).
6) komandos žmogus; Komandos žmogus yra paremiantis, jautrus ir socialus, jis aiškiausiai atpažįsta paslėptas emocines komandos tendencijas. Tokie žmonės yra geri klausytojai ir diplomatai, lojalūs komandai, populiarūs ir švelnios natūros. Jų instinktyvi reakcija į naujas idėjas yra jas plėtoti, o ne užkaišioti jose skyles.
Privalumai: sugebėjimas atitikti žmones ir situacijas, ir skatinti komandos dvasią. Geri diplomatai.
Leidžiami trūkumai: neryžtingi krizių momentais; jie greičiau prisitaikėliai, negu keitėjai.
7) vykdytojas; Taigi mūsų komanda pilna žmonių, kurie gali generuoti ir analizuoti idėjas, duoti grupei kryptį, vadovauti kitiems komandos nariams ir palaikyti jų moralą – bet kas atliks esminį komandos darbą? Vykdytojas. Tai asmuo, kuris turi organizacinių įgūdžių, bendrumo jausmą ir savidiscipliną paversti idėjas ir sprendimus nustatytais ir valdomais uždaviniais. Vykdytojai bendrus planus paverčia veiksmo planais. Jie sunkiai dirba ir yra sistematiški, be to lojalūs ir neturi stipraus asmeninio intereso.
Privalumai: sugebėjimas organizuoti, praktiškas bendrumo jausmas, sunkus darbas, savidisciplina.
Leidžiami trūkumai: lankstumo trūkumas, lėta reakcija į naujas idėjas, atsparumas pasikeitimams.
8) užbaigėjas; Užbaigėjai yra nekantrios ir intravertiškos natūros, tačiau jie gali būti ir laikomi ramiais. Jie rūpinasi dėl to kas gali atsitikti blogo, todėl jie nebūna laimingi, kol atidžiai nepatikrina kiekvienos detalės. To rezultate jie iki skausmo sąžiningi – gali būti nuostabiais korektoriais. Tačiau Užbaigėjai ne itin pritariantys, jie perduoda primygtinumo jausmą, kuris paplinta visoje komandoje, jie taip pat netolerantiški kitų nerūpestingumui….”

1 dalis.

2 dalis.

3 dalis.

4 dalis.

6 dalis.

7 dalis.

Darbo dalis patalpinta neseniai: 2015-02-23

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse ketvirta dalis

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse ketvirta dalis

Tęsiant komandinio darbo dalių ciklą, toliau aptarsime komandos narių atliekamas funkcijas bei jų naudą visai komandai.

Leidžiami trūkumai: linkęs prarasti susidomėjimą praėjus pirminei susižavėjimo fazei. Gali būti per daug optimistiškas ir nekritiškas
3) koordinatorius; Koordinatorius yra labai disciplinuotas ir kontroliuojantis save, be to, jis turi polinkį susikaupti ties užduotimi. Tai padeda išlaikyti komandą dirbančią pagal užsibrėžtą tikslą. Koordinatorius yra stipri vienijanti jėga komandoje, ir jis paprastai būna didžiai gerbiamas kitų komandos narių.
Pranašumai: sugebėjimas vesti derybas ir priimti visus potencialius pagalbininkus pagal jų nuopelnus ir be išankstinio nusistatymo. Turi aiškų tikslų pojūtį.
Leidžiami trūkumai: neišimtinis protas ar kūrybiškumas.
4) formuotojas; Šie asmenybės tipai yra dinamiški, pilni nervingos energijos. Formuotojas yra mokantis bendrauti, impulsyvus ir nekantrus, dažnai susierzina – kartais priartėja prie paranojos. Jiems patinka mesti iššūkius ir juos priimti. Jie stipriai orientuoti į laimėjimus. Nori rezultatų ir darys spaudimą kitiems, kad jų pasiektų – tai gali privesti prie ginčų, bet jie ilgai nesitęs ir bus greitai pamiršti. Formuotojo kaip šefo funkcija yra padėti suformuoti komandos pastangas.
Privalumai: stimulas ir pasiruošimas kovoti su inercija, neefektyvumu, savivale ar savęs apgaudinėjimu.
Leidžiami trūkumai: linkęs į provokacijas, susierzinimą ir nekantrumą. Tendencija užgauti žmogaus jausmus.
5) patarėjas; Šie žmonės yra protingi, stabilūs ir intravertiški. Jie gali būti sausos ir nejautrios asmenybės. Jų stiprybė yra ne idėjų generavimas, bet aiški, bešališka kitų žmonių idėjų analizė. Jie pasveria visus už ir prieš, yra įžvalgūs teisėjai ir retai daro neteisingus sprendimus. Dažniausiai Patarėjai vertintojai nelaidžia komandai imtis klaidingo veiksmų kurso. Tai objektyvūs mąstytojai, savo laiką naudojantys prieiti išvadoms. Jie kritikuoja tik kai mato trūkumus plane ar argumente.

1 dalis.

2 dalis.

3 dalis.

5 dalis.

6 dalis.

7 dalis.

Darbo dalis iškirpta ir patalpinta: 2015-02-23

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse trečia dalis

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse trečia dalis

Trečioje darbo apie komandinį darbą dalyje paliesime narių vaidmenis bei jų atliekančias funkcijas.

“…Gimnazijoje dominuoja ne vienas asmuo, bet viena asmenų grupė – tai gimnazijos administracija. Norint sumažinti dominavimą sprendžiant vieną ar kitą klausimą, problemą, visų pirma tai apsvarstoma gimnazijos metodinėse grupėse, tada organizuojamas bendras susirinkimas, kuriame pateikiamos išvados. Čia taikomas mažų grupių metodas (Sakalas, 1998; Seilius, 1999). Svarbus grupinio darbo elementas – vizualizavimas, kai bet kuris sprendimas visiems parodomas vaizdžiai. Susirinkimų metu naudojama multimedia ir pateikiamos prezentacijos įvairiais klausimais.

3. Komandos narių vaidmenys. Gimnazijoje galima rasti visų tipų komandos narių vaidmenų, nes čia dirba įvairių sričių/mokymo dalykų specialistai bei gimnazijos administracija. Kiekvienas iš jų yra savo srities specialistas, kuriam reikalingi vis kiti, individualūs bruožai ir savybės ir žinoma yra kažkas bendro. Tai kiekvieno komandos nario individuali ir bendra komandoje atliekama veikla. Taigi pagal M. Belbin skiriami komandos narių vaidmenys yra šie (Vijeikis, Vijeikienė, 2000):
1) sėjikas; Šie žmonės yra labai protingi, originaliai mąstantys; pagrindinis jų įgūdis – naujų idėjų generavimas ir sudėtingų problemų sprendimas. Jis sėja sėklas, kurias likusi komandos dalis puoselėja, kol jos atneša vaisius. Sėjikas yra idėjos žmogus.
Pranašumai: genijus, vaizduotė, protas, žinios. Sprendžia sudėtingas problemas.
Leidžiami trūkumai: sklando debesyse, linkęs ignoruoti realias smulkmenas ar protokolą
2) išteklių tyrinėtojas; Išteklių tyrinėtojai taip pat kūrybingi, bet jie negeneruoja naujų idėjų tokiu būdu, kokiu tai daro Sėjikai. Jiems labiau patinka iš kažko kito paimti neapdorotą idėją ir ją išvystyti. Jie – įgudę diplomatai ir derybininkai.
Privalumai: pajėgumas kontaktuoti su naudingais žmonėmis ir tirti naujas galimybes. Sugebėjimas atsakyti į iššūkius…”

1 dalis.

2 dalis.

4 dalis.

5 dalis.

6 dalis.

7 dalis.

Komandinio darbo dalis patalpinta: 2015-02-23

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse antra dalis

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse antra dalis

Antroje dalyje atrasite viską ko trūko pirmoje. Todėl galėsite toliau tęsti pažintį su darbu apie darbą komandoje.

“…Metodinė grupė:
1) racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;
2) aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, tarpdalykinę integraciją, ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą;
3) tariasi dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, mokomųjų dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūlos;
4) sudaro individualiąsias dalykų, gabių ir specialiųjų poreikių mokinių ugdymo individualizuotas programas;
5) nagrinėja ugdymo sėkmingumą, mokinių pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi;
6) dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus;
7) keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis;
8) analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;
9) teikia siūlymus Metodinei tarybai ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo klausimais.
Gimnazijos metodinė taryba jungia Metodinių grupių pirmininkus. Ji renkama dvejiems metams.

2. Gimnazijoje taikomi grupinio mąstymo simptomai:
1. Priimant sprendimą, mokytojai linkę apsiriboti vienos ar dviejų alternatyvų, o ne visų realių galimybių svarstymu. Dažniausiai balsuojama už arba prieš svarstomą klausimą.
2. Nesikreipiama patarimo į pašalinius specialistus, kurie galėtų duoti tikslesnės informacijos apie potencialius privalumus ar trūkumus, nes tai remiasi į finansines išlaidas, o švietimo finansavimas menkas.
3. Grupės nariai aktyviai domisi faktais ir nuomonėmis, kurios palaiko jų sprendimą, ir ignoruoja visas kitas. Pasigendama metodo, kuris reguliuotų sprendimų priėmimo procesą taip, kad visi grupės nariai nevaržomai galėtų išsakyti savo nuomones, nuostatas bei požiūrius ir būtų išvengta bet kokio vieno ar kelių žmonių, nors ir pripažintų grupėje lyderiais (šiuo atveju, administracijos), įtakos, savos nuomonės primetimo…”

1 dalis.

3 dalis.

4 dalis.

5 dalis.

6 dalis.

7 dalis.

Straipsnio ir darbo dalis patalpinta: 2015-02-23

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse (1)

Patalpinu savo darbo dalį, kad studentai galėtų susipažinti, įvertinti ir turėti pavyzdį.

“DARBO KOMANDOSE KURSO NAMŲ DARBUI UŽDUOTIS

1. Apibūdinti organizaciją, kurioje dirbate (kurią nagrinėjate). Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Klaipėdoje, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Pirmoji lietuviška gimnazija Klaipėdos mieste, įkurta 1922 m. Steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Gimnazijoje dirba 73 mokytojai: 4 mokytojai ekspertai, 42 mokytojai metodininkai, 19 vyresniųjų mokytojų. Gimnazijai skirti 87,2 pedagoginių etatų ir 31,25 techninių darbuotojų etatų. Gimnazijoje siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje mokymosi aplinkoje, šiuo atveju mokytojai ir mokyklos administracija dirba kaip viena komanda. Plėtojamas bendruomenės narių dalyvavimas gimnazijos veiklos stebėsenoje, veiklos kokybės įsivertinime ir problemų sprendime. Gimnazijos veiklos tobulinimo rekomendacijoms parengti buvo sudarytos 3 komisijos ir 7 iniciatyvinės grupės. Gimnazijos administracija ieško priemonių ir būdų, kaip mobilizuoti gimnazijos narių energiją ir jų gabumus tam, kad būtų pasiekti gimnazijos tikslai (Stott, Walker, 1999)
Efektyviausios komandos, kurios turi optimalų žmonių skaičių. Mažoje komandoje (2-3 žmonės) gali trūkti nuomonių įvairovės, o didelėse komandose (daugiau nei 136 žmonių) neįmanoma efektyvi sąveika, sudėtingesnis koordinavimas (Jackson, 1996). Vadinasi optimaliausias komandos narių skaičius 4-12 žmonių. Gimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaromos efektyvios komandos, vadinamos Metodinėmis grupėmis.
Metodinės grupės sudaromos pagal ugdymo koncentrą, klases, ugdymo sritis, dalykus ar laikinai tam tikrai pedagoginei problemai spręsti.
Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupės narių dvejiems metams išrinktas pirmininkas, kuris organizuoja posėdžius ir apie posėdžio laiką, svarstyti parengtus klausimus narius informuoja ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio pradžios… ”

2 dalis.

3 dalis.

4 dalis.

5 dalis.

6 dalis.

7 dalis.

Darbo dalis patalpinta: 2015-02-23

Draustis ar nesidrausti štai klausimas koksai

Draustis ar nesidrausti štai klausimas koksai

Daugelis transporto priemonių savininkų, dar iki šiol svarsto, drausti savo automobilį civilinės atsakomybės draudimu, ar pataupyti savo, kitų piliečių ir jų turto sąskaita.

Lietuvos Respublika jau senei yra priėmusi draudimo įstatymą, kuriame yra įtvirtintos nuostatos, pagal kurias, kiekvienas auto transporto priemonės vairuotojas privalo draustis civilinės atsakomybės draudimu, arba priešingu atveju bus baudžiamas civiline tvarka.

Ai, nusipirkau vos vos dar važiuojanti kibirą, kam man jį drausti, jei važiuojant ir pats jis gali subyrėti. O į sodą man visai kaip ir tiktų, nes važiuoti vos keliolika kilometrų, kas čia gali nutikti? Taip dažniausiai galvoja mūsų šalies provincijos gyventojai, kai nesaugodami savęs nesaugo ir kitų eismo dalyvių, kurie gali turėti ir vaikučiu automobilyje į kurį neatsakingai vairavęs vieno ar kito kaimo gyventojas gali pražudyti. Žinoma, eismo įvykis nepriklauso nuo to ar drausta transporto priemonė, ar ne, bet civilinės atsakomybės draudimas atlygina žalą ją patyrusiems, ne sukėlusiems. Tad galima tvirtinti, kad tie, kurie nesidraudę draudimu, kuris yra privalomas, nesaugo ne savo gyvybės ar turto, bet nesaugo kitų ne tik nuosavybės, bet ir gyvybės.

Suprantama, kad taupyti nori visi ir nesvarbu, esate turtingas ir pasiturintis, ar tiesiog paprastas žmogus, kuris moka sąžiningai mokesčius, bet kuo apsidrausti, ne. Tada klausimas kitas, o kam automobilis tiems, kurie nepajėgia susimokėti net ir paprasto draudimo, kuris galėtų paprastai apsaugoti nuo patirtos žalos kitam asmeniui, jei ji būtų nepakeliama. Todėl bet kokiu atveju draustis nėra taip privaloma, kaip yra būtina.

Žinoma, naujų automobilių savininkai jau žino, kad be tpvca draudimo, jie dar gali draustis patys ir drausti savo turtą, tai yra automobilius papildomai KASKO draudimu. Kuris, ne tik atlygina žalą ją patyrusiems, bet atlygina patirtus nuostolius ir sukėlusiems auto įvykį.

Kas geriau, kelti riziką kitiems, ar jos vengti ir laikytis visų taisyklių? Žinoma, kad daugelis auto transporto vairuotojų atsakys, kad jie visada vairuoja saugiai, o kaip jie atsakytų, jei mes paklausime, ar jie taip pat yra garantuoti, kad ir kiti eismo dalyviai yra tokie pat saugūs? Kodėl tada toks auto įvykių skaičius ir kodėl juose žūsta nekalti vairuotojai, jei visi tokie saugūs?

Manome, kad pirmoje eilėje, atsakomybę prisiimti privalo pats eismo dalyvis ir suprasti bei atsakyti, ar pats padarė viską, kad nebūtų auto įvykio ir patirtos žalos.

Straipsnis parašytas: 2014-11-10

Susimedžioti bilietus skrydžiui nėra sunku

Susimedžioti bilietus skrydžiui nėra sunku

Dabar turėtų mums paprieštarauti tie, kurie visiškai netiki, kad pigūs aviabilietai egzistuoja ir galima juos įsigyti ir mes juos suprantame, nes ir patys, kadaise buvome netikintys, kad bilietai lėktuvui už labai mažą kainą egzistuoja.

Taip, kadaise lėktuvo bilietai kainuodavo ne vieną šimtą, bet kelis tūkstančius, Todėl skraidantys lėktuvu turistai buvo vadinami elitiniais keleiviais, nes jie susimokėdavo, praktiškai, už visas tuščias vietas laineryje, kurioms nebuvo parduoti bilietai. Dabartinė pigių skrydžių rinka yra kitokia, pasikeitusi, paprasta ir žinoma – konkurencinga. Juk tam, kad skrydžių bendrovės, nesvarbu kokios jos bebūtų, pigios ar prabangios, visada konkuruoja tarpusavyje, todėl tokia konkurencija tik sveikintinas dalykas, nors kartais, kai kurie klientai turi galimybę ir nusivilti.

Taigi, kodėl taip atsitinka, kad paprasti žmogeliai, kurie nori vykti pigiai, daugelyje bandymo kartų, tokio malonumo nepatiria, nes jie, visko nori iškart. Bet, juk, net ir patys pigiausi aviabilietai ar lėktuvų bilietai, jei kalbėti lietuviškais žodžiais, pigiais būna ne visą savaitę ar mėnesį, kaip prekės prekybos centruose. Pigiausi bilietai skrydžiams išsilaiko maksimum valandą ar dvi, o tie, kurie juos įsigijo yra vadinami medžiotojais, nes labai dažnai prisijungia prie bilietų paieškos sistemos ir ieško pigių pasiūlymų bet kokia kryptimi.

Aviabilietai yra viena iš pagrindinių priemonių pigiai keliauti, nes į tolimas keliones autobusu, traukiniu ar automobiliu nėra patogu, todėl pigiausia ir pagrindinė transporto priemonė pigiai kelionei yra lėktuvo bilietai už mažą kainą, kitaip, pigūs aviabilietai, nes tik įsigijus pigius bilietus galima keliauti pigiau, biudžeto likutį skiriant kitų pigių skrydžių planavimui.

Ką reikėtų daryti, kad pigūs bilietai atsidurtų kišenėje ar darbo stalo stalčiuje? Nieko nėra sudėtingo. Tereikia atlikti tam tikrus veiksmus, kurie vėliau padės lengviau ieškoti ir surasti tuo pigiausiuosius. Pirmoje eilėje, teks patiems dažniau lankytis pigius bilietus siūlančių bendrovių portaluose, patiems stebėti pigių skrydžių pasiūlymus ir daryti apibendrinimą, nes aptikus pigius bilietus, privalu juos tuč tuojau įsigyti, nes po valandos  jų gali nebebūti arba kaina gali būti priėmusi pradinę būseną.

Taigi, naujienlaiškiai bilietų pirkimui nėra naudingi, nes, dažnai, jie būna išsiunčiami gerokai po akcijos pigiems aviabilietams, todėl, jei norite, kad Jūsų pašto dėžutė būtų nuolat bomborduojama naujienlaiškiais su pasiūlymais, kurie realiai prasilenkia su realybe, užsisakykite ir bendrovių naujienas.

Straipsnis parašytas: 2014-11-10

Skelbimas, kad parduodu langus gali supykinti

Skelbimas, kad parduodu langus gali supykinti

Ne paslaptis, kad plastikinių langų paklausa Lietuvoje nekrenta, bet dažnai aptinkamos skrajutės pašto dėžutėje, kad parduodami vienos ar kelių rūšių plastikiniai arba mediniai langai tikrai gali supykdyti.

Dažnas daugiabučio namo gyventojas yra pasipiktinęs, kad jo pašto dėžutė yra virtusi vos ne šiukšlių dėžute, nes kaskart joje aptinka labai daug visokiausių skrajučių, brošiūrėlių ar lankstinukų, kad parduodu tą, parduodu aną ar trečia. Tarp tos visos krūvos, dažnos skrajutės siūlo pirkti plastikinius langus ir nesvarbu kuriame mieste gyvenate. Esmė yra ta, kad pykti ant skrajučių nešiotojų ar dalintojų neverta, nes jas nešioja ir į pašto dėžutes paskirsto ar išmėto žmonės, kurie dirba savo darbą ir kitaip pasielgti negali. Priešingu atveju, jiems gresia netekti darbo, kas labai apsunkintų jų pragyvenimą.

Plastikiniai langai Vilniuje yra itin populiarūs, todėl sostinės gyventojai turėtų itin stipriai pykti ant langų gamintojų, kad jie tokiu būdu bando atkreipti į save dėmesį. Bet, visada yra bet… Tie daugelis, kurie burnoja ant, apie langų pardavimą ir akcijas nešiojančių paštininkų ne dažnai ir patys pasinaudoja tokia minimalia reklamėle. Kokia, įdomu? Ogi ta, kad ima ir užsisako plastikinius langus, kurių kaina pasirodo, būna net iki 50-60 procentų mažesnė nei įprastai. Todėl, o kodėl gi nepasinaudojus tokiu pasiūlymu, jei namuose, itin šaltuoju metų laiku pučia vėjai ar iš namų išleidžia ir taip brangią šilumą.

Plastikiniai langai, kurie parduodami Vilniuje nėra tokie brangūs, kaip gali pasirodyti provincijos ar Lietuvos glūdumos gyventojams, nes konkurencija sostinėje itin aukšta, kas neleidžia kainoms kilti aukštyn ir nuolat privaloma mažinti ją, kaip tai padaro greta įsikūrę konkurentai arba tiesiog, naujai įsikūrusi įmonė. Todėl plastikinių langų Vilniuje galima įsigyti vos ne ant kiekvieno kampo, jei galima taip išsireikšti.

Medinių langų taip pat galima susirasti už visai padorią kainą, tik patartina, gamintojus rinktis pagal rekomendaciją, nes yra buvę atvejų, kad iš pirmų rankų, kaip sakė ir tvirtino pardavėjai įsigijus medinius langus Vilniuje teko nusivilti, kai važiuojant kokiu nors prospektu pastebimas tokių pat langų akciją skelbiantis plakatas. Taigi, prieš perkant visada verta pasverti už ir prieš, nes priešingu teks gailėtis ne dėl kokybės, bet dėl išleistų keliais šimtais litų daugiau.

Taigi, prieš perkant medinius ar tai plastikinius langus visoje Lietuvoje, verta dėmesį atkreipti į tai, ką sako kaimynas, giminaitis ar artimas žmogus. Tada nekils jokių neaiškumų ir nesusipratimų langų pirkimo proceso metu.

Straipsnis parašytas: 2014-11-10