Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse septinta dalis

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse septinta dalis

Taigi, septintoji dalis yra paskutinė, kurioje užbaigsime komandos narių aptarimą ir susipažinsime su literatūros šaltiniais.

“…5. Išvada. Komandinis darbas – sugebėjimas dirbti, siekti vienos vizijos: sutelkus individualius gebėjimus, žinias, patirtį… (Stephen, Robbins, 2002) Kai kurie autoriai (Fullan, 1998; Everard, Morris, 1997 ir kt.) pabrėžia mokytojo profesijos vienišumo problemą. Didžiąją dalį savo darbo laiko mokytojai praleidžia dirbdami vieni su mokiniais klasėje, todėl manoma, kad jie turi mažiau galimybių pasinaudoti komandinio darbo pranašumais. Kita vertus, šiandieninėse ugdymo įstaigose vis labiau populiarėjantys naujieji ugdymo metodai (projektinis darbas, disputai, mokinių darbas grupėse ir kt.), darbuotojų įtraukimas į organizacijos veiklos planavimą, vertinimą, yra ypač palankūs diegti komandinį darbą (Gumuliauskienė, Taputis, 2005).
Komandinį darbą pedagogai dažniausiai renkasi dalyvaudami projektinėje veikloje ir organizuodami renginius.

Literatūra

1. Batesel P. (1994). Grupinio mokymo esmė ir prasmė. Vilnius.
2. Everard B., Morris G. (1997). Efektyvus mokyklos valdymas. Vilnius: Poligrafija ir informatika.
3. Fullan M. (1998). Pokyčių jėgos. Vilnius: Tyto alba.
4. Gumuliauskienė A., Taputis E. (2005). Komandinis darbas švietimo organizacijoje: pedagogų požiūris. // Acta Paedagogica Vilnensia. 2005 15.
5. Jackson W. A. (2007): On the Social Structure of Markets. // Cambridge Journal of Economics 31(2), 235–253.
6. Robinns S. P. (2002). Organizacinės elgsenos pagrindai. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
7. Sakalas A. (1998). Personalo vadyba. Vilnius: Margi raštai.
8. Seilius A. (1999). Kolektyvinis valdymas: teorija ir praktika. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Nr.12, p.189-210.
9. Stott K., Walker A. (1999). Extending Teamwork in Schools: Support And Organisational Consistency. // Team Performance Management, Vol. 5.
10. Vijeikienė B., Vijeikis J. (2000). Komandinio darbo pagrindai. Vilnius: Rosma.”

1 dalis.

2 dalis.

3 dalis.

4 dalis.

5 dalis.

6 dalis.

Dar viena, šį kartą paskutinė darbo dalis patalpinta neseniai: 2015-02-23